Peidiwch ag anghofio rhannu eich gwaith da!

Trydar
LinkedIn
E-bost

Cadwch olwg ar eich holl Drafodion Offset Carbon ar gyfer eich Cyfeiriad Blockchain unigryw:

Nid oes unrhyw Ethereum Waled Allweddol dod o hyd.

Y cyfeiriad alffaniwmerig uchod (neu allwedd hash) yw eich cyswllt personol â'r data a gedwir ar y Blockchain cyhoeddus. Cliciwch ar y cyfeiriad i fynd â chi i'r data blockchain diogel ac archwiliadwy sy'n cael ei grynhoi ar y dudalen hon.

Arddangosfa Data API
Arddangosfa Data API
Arddangosfa Flwyddyn ar ôl Blwyddyn Brynu Hanes

Mae'r Siart Pie hon yn dangos y Credydau BlociCarbon cyfredol ochr yn ochr â'r rhai sydd wedi dod i ben (h.y. dros 12 mis oed)

Mae'r siart uchod yn dangos cyfanswm pryniannau gwrthbwyso fesul blwyddyn galendr

Blockchain Hanes Trafodiad

Mae'r tabl isod yn dangos y trosglwyddiad o'r Waled BlociCarbon i'ch waled bersonol eich hun gyda'r union ddyddiad a'r amser y cwblhawyd y trafodiad.

Arddangos Hanes Trafodiad Blockchain
Amsernod Bloc O I kgCO2e
Sgroliwch i'r brig