Tystysgrif o Drafodion Offset Carbon ar gyfer y Blockchain Cyfeiriad canlynol:

Cyfeiriad Ethereum a Dolen

Golygfa ar Polygonscan
Y cyfeiriad alffaniwmerig uchod (neu allwedd hash) yw eich cyswllt personol â'r data a gedwir ar y Blockchain cyhoeddus.
Manylion cwmni bilio
Arddangosfa Data API
Arddangosfa Data API
Arddangosfa Flwyddyn ar ôl Blwyddyn Brynu Hanes

Mae'r Siart Pie hon yn dangos y Credydau BlociCarbon cyfredol ochr yn ochr â'r rhai sydd wedi dod i ben (h.y. dros 12 mis oed)

Mae'r siart uchod yn dangos cyfanswm pryniannau gwrthbwyso fesul blwyddyn galendr

Blockchain Hanes Trafodiad

Mae'r tabl isod yn dangos y trosglwyddiad o'r Waled BlociCarbon i'ch waled bersonol eich hun gyda'r union ddyddiad a'r amser y cwblhawyd y trafodiad.

Arddangos Hanes Trafodiad Blockchain
Amsernod Bloc O I kgCO2e

I gael mwy o fanylion am sut mae BlociCarbon yn darparu gwrthbwyso carbon lleol, moesegol ac archwiliadwy, ewch i:

www.blocicarbon.com

Sgroliwch i'r brig