Telerau ac Amodau

Croeso i'n telerau ac amodau gwerthu.
Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i gwsmeriaid sydd wedi'u lleoli yn y DU ("Cwsmeriaid") sy'n defnyddio gwefan Blocicarbon.com ("Gwefan"). Darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus cyn cael mynediad i unrhyw nwyddau o'r Wefan a/neu archebu unrhyw nwyddau o'r Wefan.
Dyma delerau ac amodau Bloci Ltd ("blocicarbon.com"), sef y cwmni sy'n gwerthu nwyddau i gwsmeriaid ar y Wefan. Os ydych chi'n cael mynediad i'r Wefan, a/neu'n gosod archeb ar gyfer nwyddau, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.
Cyfeiriad cofrestredig Bloci Ltd yw 23 Trinity Square, Llandudno, LL30 2RH Rhif Cwmni: 13430043
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Wefan, cysylltwch â ni drwy "Gadewch Neges i Ni" ar y Wefan, neu drwy anfon e-bost atom drwy info@bloci.io
Sut i archebu
1. Dewiswch faint o wrthbwyso carbon yr hoffech ei brynu o'r Wefan a chliciwch ar 'Add to cart'
2. Adolygwch eich cart a gwnewch yn siŵr bod gennych eich gofynion, yna cliciwch "Ymlaen i wirio"
3. Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd, bydd angen i chi roi eich manylion, cyfeiriad e-bost a chreu enw defnyddiwr a chyfrinair. Rhaid i chi gadw eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair yn gyfrinachol gan eu bod yn caniatáu mynediad i'ch cyfrif. I barhau i sefydlu cyfrif bydd angen i chi nodi eich manylion personol a'ch cyfeiriad bilio (sy'n gorfod cyfateb â'ch cyfeiriad cerdyn talu)
4. Yna byddwch yn mynd ymlaen i'r dudalen dalu ddiogel lle gallwch chi gwblhau eich archeb. Bydd eich taliad yn cael ei gasglu gennych gan Bloci Ltd. Canlynol
cyflwyno eich gorchymyn byddwch yn cael eich anfon i gydnabyddiaeth gorchymyn awtomataidd i'r cyfeiriad e-bost a ddarperir.
Drwy osod gorchymyn trwy'r Wefan, rydych yn gwarantu eich bod yn gyfreithiol yn gallu ymrwymo i gontractau rhwymo.
Sut mae'r contract ar gyfer y nwyddau'n cael ei ffurfio rhyngoch chi a Bloci Carbon
Ar ôl gosod eich archeb, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth gorchymyn awtomataidd. Sylwch nad yw hyn yn golygu fod eich archeb wedi cael ei dderbyn. Mae pob archeb yn amodol ar dderbyn gan Bloci Carbon.
Byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau bod Bloci Carbon wedi derbyn eich archeb pan fydd eich archeb wedi'i phrosesu.
Unwaith y bydd Bloci Carbon yn derbyn eich archeb, mae contract i brynu'r gwrthbwyso carbon gan Bloci Carbon yn dod i rym rhyngoch chi a Bloci Ltd.
Mae'r contract i werthu gwrthbwyso carbon i chi ond yn ymwneud â'r maint a restrir yn yr e-bost cadarnhau.
Ein nwyddau neu wasanaethau
Ceir disgrifiad o brif nodweddion nwyddau a gwasanaethau ar y Wefan.
Mae prisiau gwrthbwyso carbon ar y Wefan yn ymddangos ar y dudalen Prynu Carbon ac yn cynnwys yr holl drethi perthnasol yn y DU.
Gall prisiau a chynigion amrywio a gall fod ar gael am gyfnodau cyfyngedig yn unig. Mae pob pris a chynnig yn amodol ar argaeledd a gellir eu tynnu'n ôl neu eu diwygio yn ôl yn ein disgresiwn.
Gall y nwyddau/gwasanaethau sydd wedi'u rhestru ar y Wefan gael eu prisio'n anghywir. Os darganfyddwn gamgymeriad ym mhris y nwyddau/gwasanaethau rydych wedi eu harchebu byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosibl. Byddwn yn rhoi'r opsiwn i chi o ail-gadarnhau eich archeb am y pris cywir neu ei ganslo.
Nid yw Bloci Carbon o dan unrhyw rwymedigaeth i werthu cynhyrchion neu wasanaethau sydd wedi'u prisio'n anghywir i chi am y pris anghywir.