Cysylltwch â ni ar 01978 437040 neu e-bostiwch info@blocicarbon.com

Cyfrifiannell aros mewn gwesty

Cyfrifiannell Carbon Arhosiad gwesty

Mae'r Cyfrifiannell Storio Carbon Gwesty yn offeryn digidol sydd wedi'i gynllunio i gyfrifo'r Allyriadau Carbon sy'n gysylltiedig ag arhosiad gwesty. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth am effaith amgylcheddol teithio a llety, ac annog gwestai a gwesteion i wneud dewisiadau mwy cynaliadwy. Mae hefyd yn darparu'r opsiwn, os ydych chi am wrthbwyso eich allyriadau carbon ar gyfer eich arhosiad.

Dywedwch wrthym am eich arhosiad yn y gwesty

Lle mae eich gwesty?
Dewiswch y DU neu Dramor
Dewiswch y DU neu Dramor
Dewiswch wlad
 • - dewis opsiwn -
 • Ariannin
 • Awstralia
 • Awstria
 • Gwlad Belg
 • Brasil
 • Canada
 • Tsile
 • Tsieina
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Y Weriniaeth Tsiec
 • Yr Aifft
 • Fiji
 • Ffrainc
 • Yr Almaen
 • Groeg
 • Hong Kong
 • India
 • Indonesia
 • Iwerddon
 • Israel
 • Yr Eidal
 • Siapan
 • Iorddonen
 • Corea
 • Macau
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mecsico
 • Yr Iseldiroedd
 • Seland Newydd
 • Oman
 • Panama
 • Periw
 • Pilipinas
 • Gwlad Pwyl
 • Portiwgal
 • Qatar
 • Romania
 • Ffederasiwn Rwsia
 • Saudi Arabia
 • Singapore
 • Gweriniaeth Slofacia
 • De Affrig
 • Sbaen
 • Swistir
 • Taiwan
 • Gwlad Thai
 • Twrci
 • Emiriaethau Arabia Unedig
 • Yr Unol Daleithiau
 • Fietnam
- dewis opsiwn -
Mae angen cae!
Mae angen cae!
Nifer o ystafelloedd gwesty
-
+
Mae angen cae!
Mae angen cae!
Nifer o bobl
-
+
Mae angen cae!
Mae angen cae!
Nifer o nosweithiau
-
+
Mae angen cae!
Mae angen cae!

Allyriadau carbon

0.00kgCO2e
Mae angen cae!
Mae angen cae!
0.00kgCO2e
Mae angen cae!
Mae angen cae!

Cyfanswm Allyriadau

0 kgCO2e
Mae angen cae!
Mae angen cae!

Hoffech chi wrthbwyso gyda BlociCarbon?

Isafswm Trefn

0.00 kgCO2e
Mae angen cae!
Mae angen cae!

Nodi: Mae'r gyfrifiannell hon yn defnyddio Ffactorau Trosi GHG Llywodraeth y DU ar gyfer Adrodd Cwmnïau 2023 (neu 2021v2, os nad yw data ar gael) i bennu'r allyriadau carbon terfynol. Mae'r ffactorau hyn ar gyfer dosbarth cyfartalog o westy a chyfartaledd ar gyfer y wlad benodol.

Darperir y ffactorau trosi ar sail 'ystafell y noson' a dylid eu cymhwyso i bob ystafell sy'n cael ei meddiannu yn ystod yr arhosiad.  Mae "ystafell y nos" ar sail fesul ystafell ac nid yw'n gwahaniaethu ar gyfer nifer y teithwyr sy'n aros yn yr ystafell.

Ôl Troed Carbon Ffeithiau am eich Gwesty Arhoswch

1 K
pyllau nofio

Ailddefnyddio tywel: Pe bai pob gwestai gwesty yn y DU yn ailddefnyddio eu tywelion yn hytrach na'u golchi bob dydd, gallai arbed digon o ddŵr i lenwi dros 270,000 o byllau nofio maint Olympaidd bob blwyddyn. Byddai hyn hefyd yn lleihau'r defnydd o ynni ac allyriadau carbon yn sylweddol.

£ 0.1 Bn
Gwariant ynni

Defnydd o Ynni: Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Garbon, mae sector gwestai'r DU yn gwario dros £1.3 biliwn ar ynni bob blwyddyn. Mae hyn yn arwain at allyriadau tua 8 miliwn tunnell o garbon deuocsid i'r atmosffer, sy'n cyfateb i'r allyriadau o dros 1.5 miliwn o geir.

1
Coed

Goleuadau LED: Os bydd gwesty gyda 100 o ystafelloedd yn y DU yn disodli eu holl fylbiau golau gwynias gyda goleuadau LED, gallent leihau eu hallyriadau carbon oddeutu 80 tunnell y flwyddyn. Mae hynny'n cyfateb i'r carbon sy'n cael ei ddal gan bron i 1,500 o eginblanhigion coed a dyfwyd am 10 mlynedd!

Sgroliwch i'r brig