A yw gwrthbwyso gwaith carbon?

Gallai gwrthbwyso carbon roi trwydded i bobl lygru'r amgylchedd. Os yw person yn prynu gwrthbwyso carbon, gallant lygru'r amgylchedd heb geisio lliniaru eu hallyriadau. Mae'r broses o wrthbwyso carbon yn wynebu sawl her, gan gynnwys meintioli buddion carbon a dilysu bod gostyngiad nwyon tŷ gwydr plaid yn wir yn digwydd. I fod yn effeithiol, gwrthbwyso carbon ...

A yw gwrthbwyso gwaith carbon? Darllen Mwy »