Gwrthbwyso carbon yn y DU

Mae'r DU wedi nodi mewn cyfraith y targed o gyrraedd Sero Net erbyn 2050. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen torri cyfraddau allyriadau blynyddol y wlad dros 260 MtCO2e (tunelli metrig o garbon deuocsid sy'n cyfateb). Daw hyn o lefelau 2019 i lai na 90 MtCO2e yn 2050 (Pwyllgor ar Newid Hinsawdd, 2019a).
Mae busnes a diwydiant yn cyfrif am 25 y cant o allyriadau tiriogaethol y DU (ffynhonnell: BEIS), gydag ychydig llai na hanner yr allyriadau hyn gan fusnesau bach a chanolig.
Yn 2019, canfu astudiaeth YouGov o dros 9000 o ddefnyddwyr eu bod 67% yn fwy tebygol o ddewis cynnyrch neu wasanaeth o fusnes sy'n gweithredu ar newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd. Yn 2020, canfu astudiaeth Nielsen hefyd fod 66% o'r holl ddefnyddwyr yn barod i dalu mwy am frandiau cynaliadwy. Mae'r ffigwr hwn hyd yn oed yn uwch ar gyfer mileinig (73%) a Gen Z (72%).
Mae lefel sylweddol a chynyddol o ddiddordeb mewn cynaliadwyedd, ac mae'n dod yn ffactor pwysicach pan fydd cwsmeriaid yn penderfynu ble i wario eu harian.

Gadael sylwadau

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae caeau angenrheidiol wedi'u marcio *